تعرفه های ما

تعرفه تبلیغات اروم دیدو با صرفه ترین تعرفه منصفانه ترین تعرفه بر اساس بازدید آگهی شما میباشد.

تعرفه های ما ماهانه میباشد و شش پنل قدرتمند و مؤثر را شامل میشود و لازم بذکر است این که تمام تعرفه های اعمال شده با صرفه ترین و منصفانه ترین تعرفه میباشند و بر اساس جایگاه قرارگیری و بازدید آگهی ها قیمت گذاری شده اند .

پنل ویژه

پنل اختصاصی اروم دیدو

تومان 10 هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت آگهی در این پنل نامحدود است
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در پیج اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو​
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • رتبه بندی عالی سئو در گوگل برای آگهی
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی)
 • امکان قرار دادن لینک (آدرس سایت)
 • قابلیت درخواست تمدید آگهی :: دارد
 • تمدید خودکار یک ماه دیگر در قسمت رایگان
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 10 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 10 عدد​
ویژه

پنل ویژه

پنل اختصاصی اروم دیدو

تومان 50 هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت آگهی برای این پنل نامحدود است
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو​
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast​
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی) در آگهی​
 • امکان قرار دادن لینک (آدرس سایت) در آگهی​
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 10 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 10 عدد​
 • اولویت آگهی در سایت و موتور جستجو : (اول)​
قیمت پلن ها بر اساس جایگاه قرارگیری و بازدید تبلیغات شما میباشد.
ویژه

پنل پنج ستاره

*****
تومان 20
هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت آگهی در این پنل روزانه 30 آگهی
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی) در آگهی​
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (آدرس سایت) در آگهی
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 8 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 7 عدد
 • اولویت آگهی در سایت و موتور جستجو: (دوم)
پنج ستاره

پنل چهار ستاره

****
تومان 15
هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت آگهی در این پنل روزانه 20 آگهی
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی) در آگهی​
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (سایت) در آگهی
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 7 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 6 عدد
 • اولویت آگهی در سایت و موتور جستجو:(سوم)
چهارستاره

پنل سه ستاره

***
تومان 10
هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت آگهی در این پنل روزانه 15 آگهی
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی) در آگهی​
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (سایت) در آگهی
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 6 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 5 عدد
 • اولویت آگهی درسایت وموتور جستجو:(چهارم)
سه ستاره

پنل دو ستاره

**
تومان 5
هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت آگهی در این پنل روزانه 10 آگهی
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی) در آگهی​
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (سایت) در آگهی
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 5 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 4 عدد
 • اولویت آگهی در سایت وموتور جستجو:(پنجم)
دو ستاره

پنل یک ستاره

*
تومان 2
هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت آگهی در این پنل روزانه 5 آگهی
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی) در آگهی​
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (سایت) در آگهی
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 1 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 2 عدد
 • اولویت آگهی درسایت وموتور جستجو:(ششم)
یک ستاره

پنل رایگان

پنل رایگان اروم دیدو
تومان 0
هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت آگهی در این پنل روزانه 3 آگهی
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی) در آگهی​
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (سایت) در آگهی
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 0 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 1 عدد
 • اولویت آگهی در سایت و موتور جستجو: (آخر)

پنل رایگان با شرایط

پنل رایگان اروم دیدو
تومان 0
هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت در این پنل هر روز 2 آگهی
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر کناری صفحات
 • تبلیغ در پیج اینستاگرام (مشاهده شرایط خواسته شده در پیج اینستاگرام)
 • تبلیغ در کانال تلگرام (مشاهده شرایط خواسته شده در پیج اینستاگرام)
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی)
 • امکان قرار دادن لینک (آدرس سایت)
 • رتبه عالی سئو در گوگل برای آگهی
 • قابلیت درخواست ویژه کردن :: دارد
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 0 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 3 عدد

پنل رایگان

پنل رایگان اروم دیدو
تومان 0
هزار
ماهانه
 • تعداد ثبت در این پنل هر روز 1 آگهی
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • قرار دادن ویدیو در سایت و آپارات اروم دیدو
 • امکان قرار دادن لینک (شبکه اجتماعی)
 • امکان قرار دادن لینک (آدرس سایت)
 • رتبه عالی سئو در گوگل برای آگهی
 • قابلیت درخواست ویژه کردن :: دارد
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 0 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 2 عدد

تعرفه تبلیغات بنری

یکی از قدیمی ترین روش های تبلیغات اینترنتی، تبلیغات بنری است که در قسمت های مختلف صفحه ی سایت قرار میگیرد.

تبلیغات بنری

یک ماهه
25
هزار
تومان
 • در این پلن بنر شما فقط در قسمت بالایی صفحه اصلی جای خواهد داد.
کم هزینه ترین

تبلیغات بنری

شش ماهه
150
هزار
تومان
 • در این پلن بنر شما در قسمت بالایی صفحه اصلی و همچنین تمام صفحه های استان ها و حتی در انتهای تمامی صفحه ی آگهی ها نیز جای خواهد گرفت.
پر بازدید ترین

تبلیغات بنری

سه ماهه
70
هزار
تومان
 • در این پلن بنر شما در قسمت بالایی صفحه اصلی و همچنین تمام صفحه های استان ها جای خواهد گرفت.
پر طرفدارترین

توجه داشته باشید::

اندازه بنر تبلیغاتی طراحی شده باید عرض 570 و ارتفاع 60 داشته باشد، که اندازه مشتری پسندی میباشد.
بیشتر بخوانید بیشتر بخوانید