تعرفه های ما

تعرفه تبلیغات اروم دیدو میباشد.

تعرفه های ما شش پنل قدرتمند را شامل میشود در جهت درج آگهی برای شما کاربران عزیز چنانکه مشاهده میکنید و لازم بذکر است در مورد تعرفه ها خدمت شما عرض کنم این که تمام تعرفه های اعمال شده با صرفه ترین و منصفانه ترین تعرفه میباشند و بر اساس جایگاه قرارگیری و بازدید آگهی ها قیمت گذاری شده اند .

پنل ویژه

پنل اختصاصی اروم دیدو

تومان 100 هزار
ماهانه
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو​
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast​
 • قرار دادن کلیپ 1 دقیقه ای در سایت و آپارات
 • امکان قرار دادن لینک در آگهی​
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 10 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 10 عدد​
 • اولویت آگهی در سایت و موتور جستجو : (اول)​
قیمت پلن ها بر اساس جایگاه قرارگیری و بازدید تبلیغات شما میباشد.
ویژه

پنل پنج ستاره

*****
تومان 50
هزار
ماهانه
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • قرار دادن کلیپ 1 دقیقه ای فقط در سایت
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • امکان قرار دادن لینک در آگهی
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 6 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 6 عدد
 • اولویت آگهی در سایت و موتور جستجو: (دوم)
پنج ستاره

پنل چهار ستاره

****
تومان 25
هزار
ماهانه
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • قرار دادن کلیپ 1 دقیقه ای فقط در سایت
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • امکان قرار دادن لینک در آگهی
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 5 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 5 عدد
 • اولویت آگهی در سایت و موتور جستجو:(سوم)
چهارستاره

پنل سه ستاره

***
تومان 15
هزار
ماهانه
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • قرار دادن کلیپ 1 دقیقه ای فقط در سایت
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • امکان قرار دادن لینک در آگهی
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 4 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 4 عدد
 • اولویت آگهی درسایت وموتور جستجو:(چهارم)
سه ستاره

پنل دو ستاره

**
تومان 10
هزار
ماهانه
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • قرار دادن کلیپ 1 دقیقه ای فقط در سایت
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • امکان قرار دادن لینک در آگهی
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 3 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 3 عدد
 • اولویت آگهی در سایت وموتور جستجو:(پنجم)
دو ستاره

پنل یک ستاره

*
تومان 5
هزار
ماهانه
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • قرار دادن کلیپ 1 دقیقه ای فقط در سایت
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • امکان قرار دادن لینک در آگهی
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 2 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 2 عدد
 • اولویت آگهی درسایت وموتور جستجو:(ششم)
یک ستاره

پنل رایگان

پنل رایگان اروم دیدو
تومان 0
هزار
ماهانه
 • قرار گیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی
 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات
 • تبلیغ آگهی در صفحه اینستاگرام اروم دیدو
 • تبلیغ آگهی در کانال تلگرام اروم دیدو
 • قرار دادن کلیپ 1 دقیقه ای فقط در سایت
 • رتبه عالی سئو در گوگل با افزونه سئو Yoast
 • امکان قرار دادن لینک در آگهی
 • تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 0 عدد
 • تعداد تصاویر آپلود برای آگهی 1 عدد
 • اولویت آگهی در سایت و موتور جستجو: (آخر)