توضیحات

با سلام
تمام وسایل یکجا به فروش میرسد
2 عدد صندلی آرایشگری در حد نو
1 عدد بوفه
کابینت ها در حد نو
1 عدد سشوار کلاهی
مبل 5 نفری سالم
3 آینه بزرگ روی کابینت ها
برای راه اندازی کسب و کار آرایشگری زنانه
با تشکر از عوامل اروم دیدو

برچسب ها

کلمات کلیدی دیگری برای این آگهی ثبت نشده است.

اشتراک گذاری
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی google
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
تاسیسات جعفرزاده

تاسیسات جعفرزاده

تاسیسات جعفر زاده با ارائه تمام خدمات برای خدمت گذاری آماده است.

آگهی های کاربر تاسیسات جعفرزاده

آگهی دیگری از این کاربر به ثبت نرسیده است.

شرح کامل آگهی

با سلام
تمام وسایل یکجا به فروش میرسد
2 عدد صندلی آرایشگری در حد نو
1 عدد بوفه
کابینت ها در حد نو
1 عدد سشوار کلاهی
مبل 5 نفری سالم
3 آینه بزرگ روی کابینت ها
برای راه اندازی کسب و کار آرایشگری زنانه
با تشکر از عوامل اروم دیدو

برچسب ها

کلمات کلیدی دیگری برای این آگهی ثبت نشده است.

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی google
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
تاسیسات جعفرزاده

تاسیسات جعفرزاده

تاسیسات جعفر زاده با ارائه تمام خدمات برای خدمت گذاری آماده است.

لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت اروم دیدو اروم دیدو تماس گرفته اید.

آگهی های کاربر تاسیسات جعفرزاده

آگهی دیگری از این کاربر به ثبت نرسیده است.

تبلیغات بنری اروم دیدو

آگهی های مرتبط